De Kruistochten

De Kruistochten. Een kort overzicht,
Uitgeverij Synthese, 2012.

ISBN-13: 9789062711024, 192 pagina’s, vertaald uit het Engels.

.

Met flair en orginaliteit presenteert de auteur een heldere en levendige discussie over de kruistochten. Hij behandelt in dit boek onderwerpen als kolonisatie, culturele uitwisseling, economisch gewin en de relatie tussen heden en verleden. Hij bekijkt de effecten welke de kruistochten hebben gehad op het dagelijkse leven in West-Europa. Tevens onderzoekt hij wat de term ‘kruistocht’ betekent in de hedendaags politiek. Of de kruistochten nu als een romantische christelijke expeditie of als een barbaarse invasie moeten worden beschouwd, feit is dat ze vele generaties hebben geïnspireerd, van grote Hollywood-producties tot literaire meesterwerken. Christopher Tyerman vlecht kundig de vele episodes en gebeurtenissen van deze ongemeen boeiende periode in de wereldgeschiedenis tot een zeer levendig en lezenswaardig boek samen.