Islam. Een kort overzicht

Islam. Een kort overzicht,
Uitgeverij Synthese, 2012.

ISBN-13: 9789062710874, 160 pagina’s, vertaald uit het Engels.

.

De islam staat in het centrum van de belangstelling, maar niet altijd even positief. Toch zijn maar heel weinig mensen buiten de moslim-wereld inhoudelijk op de hoogte van de islam als ideologie en religie. Belangrijke vragen komen aan de orde: waarom richt de jihad (heilige oorlog) zich heden ten dag tegen de vijanden van de islam en niet tegen het kwaad; waarom kent de islam zo’n grote verscheidenheid (shiïten, soenieten, wahabbisten), waarom is de sharia zo’n belangrijk aspect van het islamitische leven geworden, wat is de positie van de vrouw en op welke problemen stuit de islam in confrontatie met de westerse moderniteit. Ruthven biedt de nodige informatie om je te kunnen oriënteren in het actuele debat over het verleden, het heden en de toekomst van de islam als moderne wereldreligie.