Vertalers

De achtergronden van onze freelancevertalers zijn zeer divers. Uiteraard hebben ze allemaal een goed gevoel voor taal. Daarnaast beschikken ze over theoretische vakkennis op een specifiek terrein of zijn ze bijvoorbeeld als ervaringsdeskundige of vanwege persoonlijke interesses goed thuis in een bepaald onderwerp.
Vertalers bij Fontline beheersen vooral de vertaalcombinaties Engels-Nederlands, Duits-Nederlands en Frans-Nederlands.
Voor onderwerpen waarbij inhoudelijke aanpassingen naar de Nederlandse situatie nodig zijn, benaderen wij vertalers die blijk geven dergelijke lokalisatieopdrachten adequaat en zorgvuldig uit te voeren.

.

Redacteuren

Onze redactie corrigeert de kopij en is verantwoordelijk voor de inhoudelijke begeleiding van de vertalers.

.

Zetters

Onze freelancezetters/-vormgevers beheersen de moderne computerprogramma’s, zoals InDesign, Illustrator en Photoshop. Zij hebben oog voor detail en leveren verzorgd zetwerk.